Ý nghĩa của các loại bản đồ quy hoạch
1/ Bản đồ quy hoạch chung tỉ lệ 1/5.000 Có giá trị xác định các khu vực chức năng, những định hướng tính giao thông, sẽ rõ ràng mốc giới, địa giới của các phần đất dành để phát triển hạ tầng đường, cầu, cống, điện, trường học, khu dân cư, cây xanh, hồ nước…… (0 comment)